Εκτελεστική Επιτροπή

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κιτσαντά Μάρθα στο τηλ. 26823-60627 ή στο email: kitsanta@1485.syzefxis.gov.gr

Η δομή της εκτελεστικής επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
– Δήμαρχος
Ακρίβης Κωνσταντίνος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Κουμπής Γρηγόριος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας και Πρασίνου
Παγγές Νικόλαος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου
Σαριάνογλου Γεώργιος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ