Εκτελεστική Επιτροπή

Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής έληξε την 31/12/2023 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023, τ. Α’).

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ