Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας, όπως ισχύει σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την 103/2017 Απόφαση Δημάρχου.

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κιτσαντά Μάρθα στο τηλ. 26823-60627 ή στο email: kitsanta@1485.syzefxis.gov.gr

Η δομή της εκτελεστικής επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Μπαΐλης Χρήστος Πρόεδρος
– Δήμαρχος
Πιπιλίδης Λάζαρος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφόρησης
Γιαννουλάτος Ευάγγελος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Ροπόκης Ευάγγελος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου
Πανταζής Νικόλαος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου
Ματέρης Κωνσταντίνος Μέλος
– Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Μπαΐλης Χρήστος – Δήμαρχος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Πιπιλίδης Λάζαρος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφόρησης
Γιαννουλάτος Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Σαραμπασίνας Παύλος – Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου
Πανταζής Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου
Ματέρης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ