Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ιδρύθηκε το έτος 2003 με το ΦΕΚ 270/Α/25.11.2003. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας από τον Απρίλιο του 2012 σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 122/2017 Α.Δ.Σ.

Τα γραφεία του είναι στην παραλία της Πρέβεζας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 20 – 48100 – Πρέβεζα
Τηλ.: 26820-22478
Fax: 26820-22478
Email: litaprev@gmail.com

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος – Δήμαρχος Πρέβεζας
Κουμπής Γρηγόριος Αντιπρόεδρος
Δαρδαμάνης Ιωάννης Τακτικό Μέλος
Σαριάνογλου Γιώργος Τακτικό Μέλος
Παγγές Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Φονταράς Ευκλείδης Τακτικό Μέλος
ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας (Τακτικό Μέλος)
Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος
ο νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας (Αναπληρωματικό Μέλος)
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Γεωργάκος Νικόλαος – Πρόεδρος – Δήμαρχος Πρέβεζας
Κουμπής Γρηγόριος Αντιπρόεδρος
Καραμανίδης Δημήτριος
Κωνσταντάκη Αθηνά
Παγγές Νικόλαος
Φονταράς Ευκλείδης
ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
 μέλος
 μέλος
 μέλος
 μέλος
 μέλος
 μέλος
ο νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας
dimosia-diavouleusi-master-plan
limeniko_tameio_kripidomata