Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ιδρύθηκε το έτος 2003 με το ΦΕΚ 270/Α/25.11.2003. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας από τον Απρίλιο του 2012 σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012).

Τα γραφεία του είναι στην παραλία της Πρέβεζας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 20 – 48100 – Πρέβεζα
Τηλ.: 26820-22478
Fax: 26820-22478
Email: litaprev@gmail.com

Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
Κουμπής Γρηγόριος  – Πρόεδρος
Κατσαούνου Γρηγορία  – Αντιπρόεδρος
Κόκκαλης Σπυρίδων  – Μέλος
Τζίμας Νικόλαος  – Μέλος
Χαρισιάδης Γεώργιος  – Μέλος
Ντόντορος Βασίλειος  – Μέλος
Μαργέλη Σταματία  – Μέλος
Σαριάνογλου Γεώργιος  – Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
Αηδώνη Δήμητρα  – Αναπληρωματικό μέλος
Νίτσας Γεώργιος  – Αναπληρωματικό μέλος
Τζόκας Δημήτριος  – Αναπληρωματικό μέλος
Πλέουρας Νικόλαος – Ζήσης  – Αναπληρωματικό μέλος
Αρματά Σοφία  – Αναπληρωματικό μέλος
Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
Κουμπής Γρηγόριος  – Πρόεδρος
Κατσαούνου Γρηγορία  – Αντιπρόεδρος
Κόκκαλης Σπυρίδων  – Μέλος
Τζίμας Νικόλαος  – Μέλος
Χαρισιάδης Γεώργιος  – Μέλος
Ντόντορος Βασίλειος  – Μέλος
Μαργέλη Σταματία  – Μέλος
Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
Σαριάνογλου Γεώργιος  – Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
Αηδώνη Δήμητρα  – Αναπληρωματικό μέλος
Νίτσας Γεώργιος  – Αναπληρωματικό μέλος
Τζόκας Δημήτριος  – Αναπληρωματικό μέλος
Πλέουρας Νικόλαος – Ζήσης  – Αναπληρωματικό μέλος
Αρματά Σοφία  – Αναπληρωματικό μέλος
dimosia-diavouleusi-master-plan
limeniko_tameio_kripidomata