Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ιδρύθηκε το έτος 2003 με το ΦΕΚ 270/Α/25.11.2003. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας από τον Απρίλιο του 2012 σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 122/2017 Α.Δ.Σ.

Τα γραφεία του είναι στην παραλία της Πρέβεζας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 20 – 48100 – Πρέβεζα
Τηλ.: 26820-22478
Fax: 26820-22478
Email: litaprev@gmail.com

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Συγκούνας Ευάγγελος Πρόεδρος
Κατσιπανέλης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελευθερία Τακτικό Μέλος
Κατσαούνος Θεόδωρος Τακτικό Μέλος
Παππάς Δημήτριος Τακτικό Μέλος
Ρέππα Φιλία Τακτικό Μέλος
ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας (Τακτικό Μέλος)
Κακιούζης Χαράλαμπος Αναπληρωματικό Μέλος
Ντίτσος Γεράσιμος Αναπληρωματικό Μέλος
Σάφη – Παπαγεωργίου Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος
Αναγνώστου Νικόλαος Αναπληρωματικό Μέλος
Παπανικολάου Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
Παππά Ελένη Αναπληρωματικό Μέλος
ο νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας (Αναπληρωματικό Μέλος)
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Συγκούνας Ευάγγελος Πρόεδρος
Κατσιπανέλης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελευθερία
Κατσαούνος Θεόδωρος
Παππάς Δημήτριος
Ρέππα Φιλία
ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κακιούζης Χαράλαμπος  μέλος
Ντίτσος Γεράσιμος  μέλος
Σάφη – Παπαγεωργίου Χριστίνα  μέλος
Αναγνώστου Νικόλαος  μέλος
Παπανικολάου Ευάγγελος  μέλος
Παππά Ελένη  μέλος
ο νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας