Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Παραχώρηση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων

Παραχώρηση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης εμβαδού 400,00 τ.μ. χαρακτηρισμένο ως πλατεία, στην παραλία Καναλίου της Τ.Κ. Καναλίου, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση 57,020 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -14- τεμαχίου, στη θέση «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Α'», της Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ β) εκμίσθωση 46,54262 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -27- τεμαχίου, στη θέση «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Β'», της Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική...

Προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Τ.Κ. Χειμαδιού του Δήμου Πρέβεζας, από Χ.Θ. 0+000,000 έως Χ.Θ. 3+285,000, για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση 25 στρεμμάτων του υπ' αριθ. -74- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» της Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ β) εκμίσθωση του υπ' αριθμ. -04- καταστήματος ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη...

Διαμόρφωση περιοχής Φόρου Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού (μέγεθος αρχείου 33,1 MB) Το έργο «Διαμόρφωση περιοχής Φόρου Δήμου Πρέβεζας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»...

Διακήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών – Άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν απο την θεομηνία 10-11/12/2021»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΛΙΑΔΗΜΑ» στην Κοινότητα Νικοπόλεως του Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ   β) εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (σχολικής περιουσίας), ελαιοστάσιο δώδεκα (12) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ», Τ.Κ.Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική...

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης, 22,630 στρεμμάτων του υπ΄ αριθ. -175- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» της Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...