Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Εκμίσθωση του Δημοτικού Αίθριου Μπαρ-Αναψυκτηρίου που βρίσκεται έναντι κάμπινγκ «ΜΟΝΟΛΙΘΙ»

Εκμίσθωση του Δημοτικού Αίθριου Μπαρ-Αναψυκτηρίου που βρίσκεται έναντι κάμπινγκ «ΜΟΝΟΛΙΘΙ», Τ.Κ. Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, τμήμα του υπ΄ αριθ. -480- τεμαχίου, συνολικού εμβαδού 181,085 στρεμμάτων - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...

Εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων

Εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης εμβαδού 400,00 τ.μ. χαρακτηρισμένο ως πλατεία, στην παραλία Καναλίου της Τ.Κ. Καναλίου, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...

Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων (καταστημάτων) στην Κοινότητα Ωρωπού

α) Εκμίσθωση καταστήματος (εμπορικού κέντρου) υπ' αριθ. 11, εμβαδού 17,50 τ.μ., στην Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ β) Εκμίσθωση καταστήματος (εμπορικού κέντρου) υπ' αριθ. 12, εμβαδού 17,50 τ.μ., στην Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε...

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης

α) Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 5.222,56 τ.μ. με συντεταγμένες εντοπισμού (213761, 4336463), στην Κοινότητα Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ β) Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 4.816,54 τ.μ. με συντεταγμένες εντοπισμού (213533, 4336349), στην...

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για καλλιέργεια

Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 12,50 στρεμμάτων στη θέση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, αριθ. τεμ. 178, Τοπικής Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για καλλιέργεια - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή Υποστήριξης του Δήμου για την υλοποίηση της Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των Υποδομών του Οδικού και Αστικού Φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εκτός οικισμού Καμαρίνας Δήμου Πρέβεζας, για εγκατάσταση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...

Παραχώρηση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων

Παραχώρηση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης εμβαδού 400,00 τ.μ. χαρακτηρισμένο ως πλατεία, στην παραλία Καναλίου της Τ.Κ. Καναλίου, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση 57,020 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -14- τεμαχίου, στη θέση «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Α'», της Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ β) εκμίσθωση 46,54262 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -27- τεμαχίου, στη θέση «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Β'», της Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική...