Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, για την παροχή της υπηρεσίας: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2019-2020

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες πυροπροστασίας – αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων, ακάλυπτων χώρων και κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων των Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού....

Διευκρινισεις επι τεχνικων προδιαγραφων (Διακηρυξη 8201/2018: Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα & μηχανήματα έργων)

Κατόπιν σχετικού αιτήματας παρέχεται προς κάθε ενδιαφερόμενο διευκρίνιση αναφορικά με τεχνική προδιαγραφή λιπαντικού. Δείτε το έγγραφο εδώ....