Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διευκρινισεις επι τεχνικων προδιαγραφων (Διακηρυξη 8201/2018: Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα & μηχανήματα έργων)

Κατόπιν σχετικού αιτήματας παρέχεται προς κάθε ενδιαφερόμενο διευκρίνιση αναφορικά με τεχνική προδιαγραφή λιπαντικού. Δείτε το έγγραφο εδώ....

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού της χώρας ‐ έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/prokirikseis/alles/2018/04_05.pdf"]...

Διευκρινίσεις για το Τ.Ε.Υ.Δ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017».

Ύστερα από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, είναι αυτό που συμπεριλαμβάνεται στη διακήρυξη ως παράρτημα  Ε΄. Προς διευκόλυνση αναρτάται το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου....

Διευκρινίσεις για το έντυπο οικονομικής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2017

Ύστερα από ερωτήματα οικονομικών φορέων, διευκρινίζεται ότι το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί, είναι αυτό που συμπεριλαμβάνεται στη διακήρυξη ως παράρτημα Β΄. Για διευκόλυνση αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου....