Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp,» στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy» / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...

Εκμισθώσεις δημοτικών χώρων και κτηρίων

α) Εκμίσθωση υπ' αριθ. 11 καταστήματος εμβαδού 17,50 τ.μ., εμπορικού κέντρου, Κοινότητας Ωρωπού – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ β) Εκμίσθωση υπ' αριθ. 13 καταστήματος εμβαδού 17,50 τ.μ., εμπορικού κέντρου, Κοινότητας Ωρωπού – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ γ) Εκμίσθωση 35 στρεμμάτων στη θέση «Παλαιοκλήσι», Κοινότητας Ωρωπού – κατεβάστε...

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού «Περισυλλογή εγκαταλελειμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...