Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και γάλακτος

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας: α) ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και της ΝΕΔΗΚΕΠ β) ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου γ) φρέσκου γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2019-2020 Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2019)»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2019)»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...