Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού «Περισυλλογή εγκαταλελειμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...