Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση 25 στρεμμάτων του υπ' αριθ. -74- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» της Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ β) εκμίσθωση του υπ' αριθμ. -04- καταστήματος ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη...

Διαμόρφωση περιοχής Φόρου Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού (μέγεθος αρχείου 33,1 MB) Το έργο «Διαμόρφωση περιοχής Φόρου Δήμου Πρέβεζας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»...

Διακήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών – Άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν απο την θεομηνία 10-11/12/2021»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΛΙΑΔΗΜΑ» στην Κοινότητα Νικοπόλεως του Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ   β) εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (σχολικής περιουσίας), ελαιοστάσιο δώδεκα (12) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ», Τ.Κ.Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική...

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης, 22,630 στρεμμάτων του υπ΄ αριθ. -175- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» της Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση 3,57 στρεμμάτων του υπ΄αριθμ. -17- κληροτεμαχίου, στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ»(πρώην Βάλτος), Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ   β) εκμίσθωση 22,630 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -175- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» της Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας...

Εκμίσθωση του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου

Εκμίσθωση του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου με την επωνυμία «ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ», που βρίσκεται σε γήπεδο εμβαδού 2.600 τμ., στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας, στην περιοχή της “Κυανής Ακτής” στην πόλη της Πρέβεζας - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ  ...

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

Εκμίσθωση 10τμ στην περιοχή «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ», Τοπικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση των δραστηριοτήτων θαλάσσιων σπορ - κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ...