Αντιδήμαρχοι

Κοκκίνης Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Αργυρός Λεωνίδας

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

Ζέρβας Φώτιος

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

Κόκκαλης Σπυρίδων

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Παγγές Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου

Σαριάνογλου Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου