Αντιδήμαρχοι

Δαρδαμάνης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Κουμπής Γρηγόριος

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

Ακρίβης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Παγγές Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου

Σαριάνογλου Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου