Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία χώρου μεταφόρτωσης της ανακύκλωσης

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία χώρου μεταφόρτωσης της ανακύκλωσης

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού