Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 25.002,37 τ.μ., τμήμα του υπ’αριθμ. 1090, διανομής 1929 στη Κτηματική περιοχή Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για την κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ