Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ», στη Τοπ.Κοινότητα Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας, έκτασης 10 στρεμμάτων με πενήντα (50) παραγωγικά ελαιόδενδρα για γεωργική εκμετάλλευση – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ
 
β) εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, που βρίσκεται στη θέση «ΑΝΕΜΟΛΟΓΓΟΣ», στην Τοπική Κοινότητα Λούρου του Δήμου Πρέβεζας, έκτασης 4.031,54 τ.μ. με ΚΑΕΚ 400300403069 για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ