Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Ζαλόγγου

Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Ζαλόγγου

α) Εκμίσθωση 21,924 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -132- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΣΧΟΛΙΚΟ» της Κοινότητας Ν.Σαμψούντας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ

β) Εκμίσθωση 27,50 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -114- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» της Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ