Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

606/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6451 με τίτλο “Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα“ από Ίδια Έσοδα προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης κατασκευαστικής Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων έργων έτους 2021

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/606.pdf"]...

604/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 διενέργειας δαπανών, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Απελευθέρωσης της Πρέβεζας ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/604.pdf"]...

603/2021 «Έγκριση Πρακτικού (παράταση) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/603.pdf"]...

641/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας, Τμήμα V [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132545]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/641.pdf"]...

601/2021 «Εξέταση της συμμετοχής αντιπροσωπείας στο 45ο Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων Πόλεων με τον διακριτικό τίτλο “Δωδεκάδα-Douzelage”, στον Αγρό Κύπρου 8-10 Οκτωβρίου 2021, ορισμός μελών και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/601.pdf"]...

596/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.7135.000, με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/596.pdf"]...

595/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ A/A ΕΣΗΔΗΣ- 132159] »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/595.pdf"]...

594/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132458] »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/594.pdf"]...

593/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132549 ]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/593.pdf"]...

592/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132545]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/592.pdf"]...

591/2021 « Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132171] »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/591.pdf"]...

590/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132131]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/590.pdf"]...

587/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.20.6277.001 (Δαπάνες συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων), για την Μεταφορά υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων, στο Χ.Υ.Τ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/587.pdf"]...

586/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.7135.00, με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός – Ιδία έσοδα» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της προμήθειας μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/586.pdf"]...

584/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων’ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης « Τιμή στην αυτοθυσία της Ελληνίδας» στην Καμαρίνα στις 10 Οκτωβρίου 2021 σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/584.pdf"]...

581/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων», για την επιχορήγηση του Συνδέσμου Συρρακιωτών Περιοχής Πρέβεζας, για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου με θέμα “Ιωάννης Κωλέττης και η εποχή του» στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/581.pdf"]...

574/2021 «Εισήγηση για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ 3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/574.pdf"]...

573/2021 «Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών -άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021″»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/573.pdf"]...

571/2021 «Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/571.pdf"]...

570/2021 «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ », σχετικά με ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ προϋπολογισμού σύμβασης 62.79,11 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.20.7135.019 Ι.Π. Cpv: 31600000-2.»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/570.pdf"]...