Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

604/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 διενέργειας δαπανών, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Απελευθέρωσης της Πρέβεζας ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/604.pdf"]...

603/2021 «Έγκριση Πρακτικού (παράταση) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/603.pdf"]...

641/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας, Τμήμα V [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132545]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/641.pdf"]...

601/2021 «Εξέταση της συμμετοχής αντιπροσωπείας στο 45ο Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων Πόλεων με τον διακριτικό τίτλο “Δωδεκάδα-Douzelage”, στον Αγρό Κύπρου 8-10 Οκτωβρίου 2021, ορισμός μελών και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/601.pdf"]...

596/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.7135.000, με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/596.pdf"]...

595/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ A/A ΕΣΗΔΗΣ- 132159] »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/595.pdf"]...

594/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132458] »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/594.pdf"]...

593/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132549 ]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/593.pdf"]...

592/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132545]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/592.pdf"]...

591/2021 « Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132171] »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/591.pdf"]...

590/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132131]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/590.pdf"]...

587/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.20.6277.001 (Δαπάνες συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων), για την Μεταφορά υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων, στο Χ.Υ.Τ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/587.pdf"]...

586/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.7135.00, με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός – Ιδία έσοδα» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της προμήθειας μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/586.pdf"]...

584/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων’ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης « Τιμή στην αυτοθυσία της Ελληνίδας» στην Καμαρίνα στις 10 Οκτωβρίου 2021 σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/584.pdf"]...

581/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων», για την επιχορήγηση του Συνδέσμου Συρρακιωτών Περιοχής Πρέβεζας, για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου με θέμα “Ιωάννης Κωλέττης και η εποχή του» στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/581.pdf"]...

574/2021 «Εισήγηση για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ 3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/574.pdf"]...

573/2021 «Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών -άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021″»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/573.pdf"]...

571/2021 «Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/571.pdf"]...

570/2021 «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ », σχετικά με ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ προϋπολογισμού σύμβασης 62.79,11 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.20.7135.019 Ι.Π. Cpv: 31600000-2.»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/570.pdf"]...

565/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6495.000, με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» , προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « AMOIBH ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/565.pdf"]...