Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

348/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΠOΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ.7213/22-3-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV005955561

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/348.pdf"]...

342/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (δικαστική απόφαση μικροδιαφορών αρ.1017/2018 Ειρηνοδικείου Αθηνών για “εκδόσεις Ν.Παπανικολάου Α.Ε.” – εκτέλεση -τόκοι και δικαστικά έξοδα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/342.pdf"]...

339/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/339.pdf"]...

338/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Λούρου – Ζαλόγγου (Πολιτική Προστασία 2018)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/338.pdf"]...

333/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΧΑΣΝΑ» Τοπ.Κοιν. Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/333.pdf"]...

327/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- Η από 20/3/2018 με αριθμ. καταθ. 274/2018 ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση ενωμένη με παρεμπίπτουσα αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της ΣΥΝ.Π.Ε. κατά του Δήμου Πρέβεζας μεταξύ άλλων, σε σχέση με την από 15/5/2017 με αριθμ. καταθ. 569/2017 αγωγή (διαδικασίας περιουσιακών διαφορών) των Αλεξίας Γίδαρη του Αναστασίου, Κωνσταντίνας Οικονόμου του Αποστόλου και Αικατερίνης Φιλίππου κατά της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «BIC Ηπείρου»( στην οποία φέρεται ότι συμμετέχει ο Δήμος Πρέβεζας), της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και της ΣΥΝ.Π.Ε., ενώπιον του Μον. Πρωτ. Ιωαννίνων)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/327.pdf"]...

310/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εργασίες πυροπροστασίας αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων, ακάλυπτων χώρων και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων ΔΕ Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018), ΔΕ Λούρου και ΔΕ Ζαλόγγου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/310.pdf"]...

309/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΕΣΠΑ- Έργα συλλογής μεταφοράς-επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρεια Ηπείρου)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/309.pdf"]...