Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

7/2022 Υποβολή πρότασης του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/7.pdf"]...

2/2022 Έγκριση της αρ.739/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ – ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/2.pdf"]...

856/2021 Έγκριση της αρ. 736/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/856.pdf"]...

853/2021 Πρόσκληση σε μειοδότη για αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/853.pdf"]...

848/2021 Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο για την Υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/848.pdf"]...

845/2021 Έγκριση της αρ. 732/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ & ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/845.pdf"]...

844/2021 Έγκριση της αρ. 729/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Κοινοτητων Σκιαδά Ρευματιας και Τρικαστρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/844.pdf"]...

843/2021 Έγκριση της αρ. 728/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/843.pdf"]...

842/2021 Έγκριση της αρ. 727/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου κοινοτήτων Άνω Ράχης Βρυσούλας και Κοτσανοπουλου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/842.pdf"]...

830/2021 Έγκριση της αρ. 720/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΜΥΡΣΙΝΗΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/830.pdf"]...

823/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την επιχορήγηση του «Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου Πρέβεζας 2016»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/823.pdf"]...