Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

688/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/688.pdf"] ...

683/2021 Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/683.pdf"] ...

681/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6474.004 με τίτλο «Έξοδα για λοιπές δραστηριότητες του Ωδείου» για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ” , «Μίκης Θεοδωράκης – ο Επίτιμος Πρεβεζιάνος» Μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα μουσουργού και στα τραγούδια του»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/681.pdf"] ...

680/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.64.73 με τίτλο «Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων» για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση τέλεσης Μνημόσυνου υπέρ των Δωρητών Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/680.pdf"]...

679/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 “ Κ.Α. 02.00.6443 με τίτλο: «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών » προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Παραδοσιακά Πολυσπόρια » με το χορευτικό του Δήμου Πρέβεζας στις 21 Νοεμβρίου 2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/679.pdf"]...

672/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου «ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ» για τις μετακινήσεις των αθλητών των Συλλόγων σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3 .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/672.pdf"]...

655/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ Κ.Α.Ε 02.00.6736 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων”, προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την επιχορήγηση της Φιλαρμονικής Πρέβεζας «Ο ΟΡΦΕΥΣ» για το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/655.pdf"]...

654/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο «Συντήρηση -επισκευή επίπλων-σκευών- λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/654.pdf"]...

650/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων Δημοτικών κτιρίων»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/650.pdf"]...