Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

306/2018 – Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού 8627/27-4-2018 διακήρυξης που αφορά στην «προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018.»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/306.pdf"]...

305/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/305.pdf"]...

303/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για πληρωμή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης Αρ.15/2018 Μον. Εφετείου Ιωαννίνων για ΜΥΛΩΝΑ ΛΑΖΑΡΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ – υπόλοιπο τόκων και δικαστικών εξάδων)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/303.pdf"]...

291/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΧΑΣΝΑ», Τ.Κ Ωρωπού, Δημ.Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για την κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/291.pdf"]...

273/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (πληρωμή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αρ.15/2018 ειρηνοδικείου Πρέβεζας για Λέκκου Παρασκευή του Ματθαίου – τόκοι και δικαστικά έξοδα)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/273.pdf"]...