Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

112/2020 Έγκριση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο « Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020-21 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/112_2020.pdf"]...

132/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας» και κατακύρωση της σύμβασης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/132_2020.pdf"] ...

131/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Συντήρηση υδρομαστευσεων και απομάκρυνση νερών από πηγές για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στη Τ.Κ Κρυοπηγής»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/131_2020.pdf"] ...

104/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης (ελαιοστάσιο), 25 στρεμμάτων στη θέση «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ», Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/24_2020.pdf"]...

96/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση των Αποκριάτικων εκδηλώσεων σε όλες τις Δ.Ε. Ενότητες του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και των εκδηλώσεων για τα Παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρή Δευτέρα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/96_2020.pdf"]...

94/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στη δράση «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα , LET’S DO IT GRECCE” .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/94_2020.pdf"]...

89/2020 Έγκριση μετακίνησης αιρετών για να λάβουν μέρος σε ημέρα πληροφόρησης για την υλοποίηση πράξεων ενταγμένων στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στα Γιάννενα.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/89_2020.pdf"]...

84/2020 Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής ανάδοχου για την κατασκευή του έργου «Σ018 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/84_2020.pdf"]...

81/2020 Αποδοχή επιπλέον όρου για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/81_2020.pdf"]...

80/2020 Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/80_2020.pdf"]...