Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

75/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2019)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/75.pdf"] ...

74/2019 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 2/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος -Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας, για την προμήθεια κάδων.- Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με την διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων της διακήρυξης αυτού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/74.pdf"] ...

72/2019 – Καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλία στη θέση “ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ” στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/72.pdf"] ...

56/2019 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 1/2019 μελέτης της Δν/σης Αγροτικής Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος -Καθαριότητας & Πρασίνου και καθορισμός των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού (Συμφωνία Πλαίσιο) για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2019-20»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/56.pdf"]...

45/2019 – Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «Επισκευές-αποκαταστάσεις ζημιών σε σχολικά κτίρια Δήμου Πρέβεζας από τον σεισμό της 5ης Φεβρουαρίου 2019 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/45.pdf"] ...

43/2019 – Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το Δήμο Πρέβεζας για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/43.pdf"] ...

38/2019 – Ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ5Β ,ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/38.pdf"] ...