Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

366/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/366.pdf"]...

365/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών» προϋπολογισμού Δήμου 2022, για τη διενέργεια δαπανών για διοργάνωση του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα στη ΔΕ Λούρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/365.pdf"]...

364/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε. 0.15.6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών πραγματοποίησης της μουσικής παράστασης «Η Σονάτα του σεληνόφωτος» στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης στις 13 Ιουλίου 2022, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/364.pdf"]...

363/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης των Χορευτικών Τμημάτων του Δήμου Πρέβεζας στις 27 Ιουνίου 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/363.pdf"]...

362/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την συμμετοχή του χορευτικού του δήμου Πρέβεζας στην πολιτιστική εκδήλωση του φορέα ΚΠΟΔΔ του Δήμου Δέλτα «ΤΖΑΜΑΛΑ 2022» στη Χαλάστρα στις 18 Ιουλίου 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/362.pdf"]...

361/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 Κ.Α.Ε. 02.15.6474.004, με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης της παραδοσιακής χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ -ΤΑ ΕΜΟΡΦΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/361.pdf"]...

360/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 Κ.Α.Ε. 02.15.6474.004, με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ», «Μίκης Θεοδωράκης – ο Επίτιμος Πρεβεζιάνος» Μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα μουσουργού και στα τραγούδια του. στις 19 Ιουνίου2022 στο Δημοτικό Κηποθέατρο “¨Γιάννης Ρίτσος”»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/360.pdf"]...

359/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΕΥ ΖΗΝ», για τις μετακινήσεις των αθλητών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/359.pdf"]...

357/2022 Παράταση της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25)Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross- bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»,ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/357.pdf"]...

356/2022 Παράταση της υπ’αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά«Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 τουέργου SOLIS «Cross – border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/356.pdf"]...

355/2022 Ανάκληση της αρ.351/2021 απόφασης οικονομικής επιτροπής για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου στην περιοχή της ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ (δίπλα στο Δημοτικό Κηποθέατρο) στη ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π για τη λειτουργία θερινού Κινηματογράφου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/355.pdf"]...

350/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο2 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης” του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2022 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/350.pdf"]...

347/2022 ΕΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετημένων περιοχών του Δήμου Πρέβεζας: ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ -Άγιος Γεώργιος – Παντοκράτορας, ΠΕ19 Ψαθάκι”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/347.pdf"]...

342/2022 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση αυτοκινούμενης ή μη τροχήλατης καντίνας και ανάπτυξη καθισμάτων –ομπρελών στην παραλία ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ περιοχή “ Κάτω από Πανόραμα“ στην Κοινότητα Μύτικα, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/342.pdf"]...

341/2022 Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο¨ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/341.pdf"]...

340/2022 Έγκριση για «Προμήθεια “ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (σήμανσης) και ΣΩΛΗΝΩΝ γαλβανιζέ για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας στο πλαίσιο του προγράμματος “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” και εξειδίκευση δαπάνης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/340.pdf"]...