Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

819/2021 “Έγκριση Πρακτικού (παράταση 2η) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/819.pdf"]...

814/2021 Έγκριση πρακτικού – 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 20-26/01/2021

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/814.pdf"]...

810/2021 Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και της εισήγησης του Τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εκτύπωσης-έκδοσης 200 τευχών του νέου τεύχους του Περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/810.pdf"]...

809/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων στη θέση «ΒΑΡΚΑ» Κοιν. Καμαρίνας, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/809.pdf"]...

808/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (σχολικής περιούσιας) στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ» στην Καστροσυκιά Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/808.pdf"]...

803/2021 Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού , για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/803.pdf"]...