Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

547/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών- κατακύρωσης του διαγωνισμού μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων <Φακέλλου δικαιολογητικών κατακύρωσης> του Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  διαγωνισμού για την  «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/547.pdf"]...

545/2018 – Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός νέου Βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πρέβεζας – Έγκριση της αριθμ. 57/2018 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών – Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/545.pdf"]...

541/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 77/2018 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας και με αριθμ. κατ. 368/2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας του Ηλία Λούπα του Δημητρίου και της Αικατερίνης κατά του Δήμου Πρέβεζας)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/541.pdf"]...

540/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 173/2011 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Σάββας Κοσμίδης – Θεοφάνης Νάσης – Δημήτριος Ρούγκας Ο.Ε.» κατά 1) του Δήμου Πρέβεζας)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/540.pdf"]...

526/2018 – Έγκριση πρακτικών Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών- τεχνικής προσφοράς και Νο 2 ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρεβεζας έτους 2018-19»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/526.pdf"]...

521/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 336,00 τ.μ. με κτίσμα 100,964 τ.μ. στη θέση «ΓΡΕΝΤΙΕΣ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/521.pdf"]...

519/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 971/2010 αγωγή των 1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «EUROLIVE S.R.L.» και 2) Φραντέσκο ΛΕΟΝΕ του Πλίνιου (Fransesco Leone του Plinio) κατά του Δήμου Ζαλόγγου (καθολικός διάδοχος ο Δήμος Πρέβεζας)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/519.pdf"]...

518/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αριθμ.καταθ. 346/2011 αγωγή των 1) Φωτίου Βαζάκα του Γεωργίου, 2) Ευτέρπης συζ. Ευσταθίου Γεωργουλόπουλου, το γένος Γεωργίου Βαζάκα και 3) Αλίκης συζ. Γεωργίου Βαζάκα, το γένος Θεοδ. Κλεισούρα ή Παππά κατά του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/518.pdf"]...

516/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 48/2-8-2013 προσφυγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ» ανάδοχος εκτέλεσης του δημοσίου έργου «Μελέτη – Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας» κατά του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/516.pdf"]...

513/2018 – Διαβίβαση του πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης φακέλων-ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρεβεζας έτους 2018-19»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/513.pdf"]...

512/2018 – Έγκριση πρακτικών Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών- τεχνικής προσφοράς και Νο 2 ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/512.pdf"]...

509/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο « Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/509.pdf"]...