Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

372/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του ΚΑΕ 02.15.6141 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»για την διενέργεια δαπανών για τον μικροβιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/372_2020.pdf"]...

371/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.15.6266 με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» για την ανανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών openAbekt διάρκειας ενός έτους για την υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού αυτοματισμού βιβλιοθηκών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Πρέβεζας, συνολικού ποσού 1.116,00 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/371_2020.pdf"]...

370/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/370_2020.pdf"]...

369/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/369_2020.pdf"]...

367/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.10.7135.000 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συνεδριακών μικροφώνων αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/367_2020.pdf"]...

365/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης “ΠΕΘΑΜΕΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑ” από την Ομάδα Τέχνης “βορείως” σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας και το Δήμο Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/365_2020.pdf"]...

359/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την συντήρηση πολιτιστικών χώρων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/359_2020.pdf"]...

356/2020 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ»,έκταση 48,924 στρέμματα, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/356_2020.pdf"]...

349/2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, λόγω παραίτησης υποψηφίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/349_2020.pdf"]...

340/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων – βραδιά με έργα Ελληνικής Μουσικής (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”) .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/340_2020.pdf"]...

339/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της Συναυλίας με τον Πρεβεζάνο μουσικό Βασίλη Τριάντη “Ο Πορτολάνος “ σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/339_2020.pdf"]...

338/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 δαπανών για την πραγματοποίηση της Συναυλίας με τον μουσικό Παναγιώτη Μάργαρη , “ Πρελούδιο στον Έρωτα” σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/338_2020.pdf"]...

333/2020 – Επαναδημοσίευση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/333_2020.pdf"]...