Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

254/2018 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού : «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/254.pdf"]...

247/2018 – Έγκριση τρόπου διενέργειας προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κ΄καθορισμός όρων δημοπράτησης που αφορά την «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/247.pdf"]...

246/2018 – Έγκριση 3ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/246.pdf"]...

232/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια μπαταριών – ανταλλακτικών και επισκευή στα ηλεκτροκίνητα εκπαιδευτικά αυτοκινητάκια και παιδικά ποδήλατα του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Πρέβεζας)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/232.pdf"]...