Δωρεάν ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής και πληροφόρησης για ανέργους και εργαζομένους από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας

Δωρεάν ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής και πληροφόρησης για ανέργους και εργαζομένους από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας

04_29