Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου

Εγγραφές νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το 2019

Κατεβάστε εδώ την αίτηση εγγραφής, την βεβαίωση υγείας και την υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή νηπίων και βρεφών έτους 2019. Επίσης μπορείτε να δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον κανονισμό λειτουργίας, τα τροφεία και το σύστημα μοριοδότησης....

Υπάλληλοι του Δήμου Πρέβεζας – μέλη του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

Κατεβάστε εδώ τον πίνακα με τα στοιχεία των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας, μέλη του μητρώου συμμετοχής σε επιτροπές διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Ν. 4412/2016....

Ανακοίνωση εγγραφών νηπίων, βρεφών και βρεφών ΑΜΕΑ στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ το δελτίο τύπου για τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας, εδώ το δελτίο τύπου για το Τμήμα ΑΜΕΑ του Βρεφονηπιακού Σταθμού και εδώ την αίτηση εγγραφής.  ...

Ανακοίνωση για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση και εδώ τον πίνακα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας. Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής εδώ, την αίτηση μεταγραφής εδώ, και την καρτέλα υγείας του βρέφους/νηπίου εδώ.  ...