Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου

Εγγραφές νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το 2019

Κατεβάστε εδώ την αίτηση εγγραφής, την βεβαίωση υγείας και την υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή νηπίων και βρεφών έτους 2019. Επίσης μπορείτε να δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον κανονισμό λειτουργίας, τα τροφεία και το σύστημα μοριοδότησης....

Ανακοίνωση για την ενημέρωση των ωφελουμένων ατόμων από τη Δομή “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)” του Δήμου Πρέβεζας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση και κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής....

Υπάλληλοι του Δήμου Πρέβεζας – μέλη του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

Κατεβάστε εδώ τον πίνακα με τα στοιχεία των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας, μέλη του μητρώου συμμετοχής σε επιτροπές διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Ν. 4412/2016....