Ανακοίνωση πρόσληψης 1 (ενός) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας»

Ανακοίνωση πρόσληψης 1 (ενός) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ και την σχετική αίτηση εδώ.

Επίσης ανακοινώνονται το παράρτημα της ανακοίνωσης και το ειδικό παράρτημα για γνώσεις πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03/05/2024 έως 17/05/2024.