Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

162/2018 – Έγκριση μετακίνησης Αιρετών για να συμμετέχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση έτους 2018 του Εδαφικού Ομίλου Συνεργασίας «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» , που θα πραγματοποιηθεί στις 28/3/2018 στην Αθήνα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/162_2018.pdf"]...

151/2018 – Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης-Ημερίδας για την παρουσίαση του συγγραφικού-πεζογραφικού έργου του Πρεβεζάνου (καταγόμενου από Φιλιππιάδα Πρέβεζας) Στέφανου Σταμάτη, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/151_2018.pdf"]...

144/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: { Φιλοξενία ομιλητών της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο: «Ευεργέτες και δωρητές της Πρέβεζας»}, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/144_2018.pdf"]...

140/2018 – Έγκριση δαπάνης για την ανατύπωση του τουριστικού φυλλαδίου του Δήμου Πρέβεζας”,με τίτλο “ ΠΡΕΒΕΖΑ κάθε μέρα μιά νέα εμπειρία”}σύμφωνα με την 9/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/140_2018.pdf"]...

137/2018 – Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας –Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2018)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/137_2018.pdf"]...

136/2018 – Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: {Εργασίες Πυροπροστασίας –Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2018)}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/136_2018.pdf"]...

133/2018 – Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πρέβεζας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» με Κωδικό Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2451

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/133_2018.pdf"]...

131/2018 – Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/131_2018.pdf"]...