Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

241/2018 – Έγκριση υποβολής αίτησης-δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών και λοιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης {ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ}, της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. Έτους 2018 – 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/241_2018.pdf"]...

233/2018 – Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων, σχετικά με την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ,{Πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/233_2018.pdf"]...

230/2018 – Έγκριση μετακίνησης Αιρετών προκειμένου να συμμετέχουν στην εκδήλωση αφιερωμένη στην «Ημέρα της Ευρώπης» με θέμα: Λευκή Βίβλος, οι ΕΟΕΣ συνεισφέρουν στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/230_2018.pdf"]...