Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

160/2021 «Έγκριση υποβολής πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου για το έτος 2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/160_2021.pdf"]...

159/2021 « Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος -Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ) με τίτλο: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός τουριστικού αποθέματος ,αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ,που βρίσκεται σε σημαντική θέση ,σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα» του έργου «Ανάδειξη-Αξιοποίηση κτιρίου Συρρακιωτών»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/159_2021.pdf"]...

153/2021 «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Πρέβεζας κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/153_2021.pdf"]...

152/2021 «Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Μηχανοκίνητου «ΗΝΙΟΧΟΣ» για την εκδήλωση «ZALOGGO RACE” που θα πραγματοποιηθεί στην Καμαρίνα – Ωρωπό Πρέβεζας στις 17-18-19 Σεπτεμβρίου 2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/152_2021.pdf"]...

145/2021 «Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, ετών 2019-2020, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/145_2021.pdf"]...

142/2021 «Λήψη απόφασης επί των με ΓΑΚ 26212/2020 και 28235/2020 και ΕΑΚ 768/2020 και 828/2020 αγωγών υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πρέβεζας ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/proskliseis/ds/2022/ΕΙΔΙΚΗ_16_1_2022.pdf"]...

134/2021 « Έγκριση επιχορήγησης των Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων για διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας και για τις μετακινήσεις των αθλητών των Συλλόγων σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/134_2021.pdf"]...