Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

3/2018 – Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης-2η προκήρυξη

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/3_2018.pdf"]...