Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

441/2018 – Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης του Συνδέσμου Συρρακιωτών Π. Πρέβεζας και την έγκριση συνδιοργάνωσης για την εκδήλωση “Κώστας Κρυστάλλης 150 χρόνια από τη γέννηση του “ η οποία θα είναι σε συνεργασία με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Δήμο Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/441_2018.pdf"] ...

439/2018 – Έγκριση έναρξης λειτουργίας του τομέα εκμάθησης παραδοσιακών χορών και τραγουδιών του Δήμου Πρέβεζας – μουσικοχορευτικού τμήματος με τραγούδι – Καθορισμός ετήσιας συνδρομής για το έτος 2018 – 2019.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/439_2018.pdf"] ...

433/2018 – Αποδοχή ένταξης των Δομών (Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ) του Δήμου Πρέβεζας στη δράση “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018-2019” του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με δικαιούχο την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε ( κωδικοί ΟΠΣ 5031734 και 5031735 Ε. Π «Ήπειρος 2014-2020 ) και έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων του υπηρετούντος προσωπικού των δομών αυτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/433_2018.pdf"] ...

432/2018 – Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: Χρηματοδότηση του Δήμου Πρέβεζας για την δημιουργία βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδικό Σταθμό περιοχή Ελαιώνα Πρέβεζας , προϋπολογισμού 50.000 € στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και Ν.Π από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής , παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/432_2018.pdf"] ...

430/2018 – Αποδοχή απόφασης ένταξης των πράξεων: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ» και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ» στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 Περιφέρειας Ηπείρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/430_2018.pdf"] ...

429/2018 – Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων ΡΕ φ63/10ατμ για την εξυπηρέτηση των χοιροτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας» ποσού 24.428,00 € (με Φ.Π.Α) με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου ( ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με ΚΑ 2047ΕΠ53000002) -Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 2017-2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/429_2018.pdf"] ...

428/2018 – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου:<Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στο Δ.Δ Στεφάνης καθώς και στις θέσεις Ταράνα και Καλαμίτσι Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/428_2018.pdf"] ...

427/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Πρέβεζας και το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοινού, Παραρτήματος του Φορέα και άλλες παράλληλες δράσεις κατά τη λειτουργία του, στο Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας, στη θέση Παλαιά Σφαγεία, στην Πρέβεζα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/427_2018.pdf"] ...

426/2018 – Έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 3463/19-12-2017 Απόφασης 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002328 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» επικαιροποίηση στοιχείων του έργου και έγκριση τροποποίησης των σχετικών Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της πράξης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/426_2018.pdf"]...

423/2018 – Έγκριση προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη νέα δομή Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας στα πλαίσια της πράξης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ έτους 2018-2019 που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από Ευρωπαϊκούς πόρους και 20% από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/423_2018.pdf"]...

415/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίησης της εκδήλωσης “Γιορτή της Σαρδέλας 2018” και συμμετοχής στις εκδηλώσεις της “Λευκής Νύχτας “ του Δήμου Πρέβεζα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/415_2018.pdf"]...

408/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου για το Τμήμα Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινων. προστασίας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/408_2018.pdf"]...

407/2018 – Αποδοχή πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων που έχουν εγκριθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου απο τους ωφελούμενους

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/407_2018.pdf"]...