Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

479/2018 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» έπειτα από ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού ως άγονου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/479_2018.pdf"] ...

478/2018 – Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017-2018 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 1.1 Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας»προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 210.000,00 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/478_2018.pdf"] ...

477/2018 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ} ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/477_2018.pdf"] ...

476/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:{ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΟΛΙΘΙΑ}, του Δήμου Πρέβεζας αναδόχου ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΡΙΒΛΗ Τελικής δαπάνης 21.899,45 Ευρώ (με τον ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/476_2018.pdf"] ...

473/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 ευρώ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/473_2018.pdf"] ...

472/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου και 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/472_2018.pdf"] ...

462/2018 – Υποβολή αιτημάτων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 : 1) Αίτημα περί έγκρισης των θέσεων /πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους : α)ενός ιατρού παθολόγου ή γενικής ιατρικής για το ΚΑΠΗ Πρέβεζας β)για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους, ενός παιδιάτρου και ενός ψυχολόγου ΠΕ ή ΤΕ για τις δομές των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας. 2)Να εξεταστεί η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ Δήμου Πρέβεζας με τη δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων στο ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας : μίας μόνιμης θέσης ιατρού παθολόγου (ή γενικής ιατρικής ή οικογενειακού γιατρού) για το ιατρείο του ΚΑΠΗ καθώς και μίας θέσης ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/462_2018.pdf"]...

461/2018 – Ανάκληση της αριθμ. 345/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης με τίτλο:<Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/461_2018.pdf"]...

447/2018 – Έγκριση διάθεση πίστωσης και πραγματοποίησης των εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Πρέβεζας και συνάντηση δικτύου Πάφου,δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/447_2018.pdf"] ...

445/2018 – Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση του 6 πανελλήνιου φεστιβάλ :« ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ}, που εκπροσωπείται νομικά από τον Πολιτιστικό Οργανισμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ, σύμφωνα με την αριθ. 408/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/445_2018.pdf"] ...