Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

217/2020 «Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων του οικισμού του ΟΕΚ “ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ”στην περιοχή Μαργαρώνας Πρέβεζας για τη στέγαση και επέκταση του Παιδικού Σταθμού Μαργαρώνας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/217_2020.pdf"]...

216/2020 «Αποδοχή μεταφοράς έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», κατόπιν του υπ.αριθμ. (0)46708-20/19-6- 2020 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/216_2020.pdf"]...

215/2020 «Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. για έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό στην θέση «Καλαμάκι» ΤΚ Ωρωπού Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 17/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/215_2020.pdf"]...

212/2020 «Έγκριση υποβολής αίτησης – δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών και λοιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην από 1/8/2020 ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: {ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020-2021}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/212_2020.pdf"]...

205/2020 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για επιχορήγηση των Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και εξειδίκευση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/205_2020.pdf"]...

195/2020 «Χορήγηση παρατάσεων άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2020 σε κατ/ματα Υ/Ε στην Τ.Κ. Καναλίου, σύμφωνα με την αριθμ. 22/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/195_2020.pdf"]...

190/2020 «Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. για έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό στην θέση «Καλαμάκι» ΤΚ Ωρωπού Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 17/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/190_2020.pdf"]...

189/2020 «Εξέταση Δωρεάν παραχώρησης ή διάθεσης της χρήσης του α΄ ορόφου της ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ πρώην “ΟΙΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ “ στη Χορωδία Πρέβεζας “ΑΡΜΟΝΙΑ” ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/189_2020.pdf"]...

182/2020 «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πρόγραμματος LIFE 2020 υποπρόγραμμα, για το Περιβάλλον».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/182_2020.pdf"]...

180/2020 «Ανάκληση της υπ’αριθμ. 63/2020 Α.Δ.Σ και έγκριση δαπάνης ίδιας συμμετοχής για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση έργων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/180_2020.pdf"]...

179/2020 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) “ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 500 Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ Η ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.1337/83” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/179_2020.pdf"]...