Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

222/2022 Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δ. Πρέβεζας λόγω ανάγκης επαναπροσδιορισμού στοιχείων ως προς το άρθρο 6 Ωράριο Λειτουργίας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/222_2022.pdf"]...

214/2022 Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ» στην περιοχή «Παρασπόρια» της Κοινότητας Κρυοπηγής, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/214_2022.pdf"]...

206/2022 Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των α) 4ου βρεφικού σταθμού περιοχής δημοτικού σταδίου και β) Βρεφικού σταθμού Νεοχωρίου ευρύτερης περιοχής Νεοχωρίου – Μαργαρώνας – Αγ.Τριάδας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/206_2022.pdf"]...

205/2022 Εξέταση αίτησης κ. Ντόμαρη Ευάγγελου του Κωνσταντίνου για διακοπή μίσθωσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας στη θέση«ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ» περιοχής Μονολιθίου, Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/205_2022.pdf"]...

204/2022 Εξέταση της αρ. 26/2022 ΑΔΑ: Ω8ΒΝΩΞΧ-Σ78 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας, με θέμα: «Αίτημα των κατοίκων της Δροσιάς προκειμένου να τοποθετηθούν κολωνάκια σήμανσης στο σημείο που προϋπήρχαν καθώς και ένα κολωνάκι στη γωνία των οδών Μουσών και Εθν. Αντίστασης»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/204_2022.pdf"]...

203/2022 Εξέταση της αρ. 25/2022 ΑΔΑ: ΨΘΡΤΩΞΧ-ΔΚΛ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας, με θέμα: «Εξέταση αίτησης του κ Κωνσταντινίδη Ευάγγελου προκειμένου να τοποθετηθούν κολωνάκια σήμανσης (οδός Λ. Ιωαννίνων 38 & Παρμενίωνα πρώην Μπαλτατζή)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/203_2022.pdf"]...

202/2022 «Εξέταση της αρ. 23/2022 ΑΔΑ: ΨΚΡ3ΩΞΧ-0ΨΘ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας, με θέμα: «Έγκριση εισόδου εξόδου εταιρείας υπηρεσιών χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων (ASTRA HELLAS IKE)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/202_2022.pdf"]...

195/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης στο στο Πρόγραμμα ¨Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του έργου “Διαμόρφωση περιοχής Φόρου Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/195_2022.pdf"]...

192/2022 Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής και Δημοτικής Παράδοσης για παραχώρησης της πλατείας (Τσιάπη) Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/192_2022.pdf"]...

187/2022 Εξέταση της αρ. 20/2022 ΑΔΑ: Ψ1Β4ΩΞΧ-ΩΥΧ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας, με θέμα: «Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Πρέβεζα» για τοποθέτηση προτομής Πρεβεζάνου καλλιτέχνη»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/187_2022.pdf"]...