Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

76/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και εξειδίκευση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/76_2019.pdf"]...

75/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για πραγματοποίησης εκδήλωσης διοργάνωσης “Εαρινής γιορτής των τεχνών” του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με τοπικούς δημιουργούς-καλλιτέχνες

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/75_2019.pdf"]...

73/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση των Αποκριάτικων εκδηλώσεων σε όλες τις Δ.Ε. Ενότητες του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και των εκδηλώσεων για τα Παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρή Δευτέρα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/73_2019.pdf"]...

72/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για τη διενέργεια δαπανών για τη διοργάνωση όλων των Πασχαλινών εκδηλώσεων σε όλες τις Δ.Ε. Πρέβεζας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/72_2019.pdf"]...

71/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της μουσικής παράστασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας με τίτλο: {Πορτρέτα Γυναικών}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/71_2019.pdf"]...

64/2019 – Έγκριση 1ης /2019 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών – μεταγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/64_2019.pdf"]...

60/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:{ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/60_2019.pdf"]...

59/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/59_2019.pdf"]...

58/2019 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 680.920,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/58_2019.pdf"]...

57/2019 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο:{Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας} προϋπολογισμού 105.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/57_2019.pdf"]...

56/2019 – Τροποποίηση της αρ. 637/2018 απόφασης Δ.Σ περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υποβολή των μελέτης “ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΏΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/56_2019.pdf"]...

55/2019 – ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ {ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/55_2019.pdf"]...

54/2019 – Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο:{ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ} στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα {ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ} / Άξονας Προτεραιότητας 14 {Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/54_2019.pdf"]...

51/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης γνωριμίας με τον κορυφαίο δεξιοτέχνη του λαούτου Χρήστο Ζώτο και βράβευση αυτού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/51_2019.pdf"]...

50/2019 – Υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης: Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/50_2019.pdf"]...

49/2019 – Υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης: Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4» με τίτλο ‘MileSTONES III – Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development’ (Δημιουργική πολιτιστική συνεργασία ως εργαλείο για ισχυρότερη τουριστική ικανότητα και ανάπτυξη)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/49_2019.pdf"]...