Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

92/2020 «Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ 5035056 και ΣΑ2019ΣΕ11910045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/92_2020.pdf"]...

96/2020 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 24/2020 (ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ:ΩΧΨΟΩΞΧ- Ο27) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας, με θέμα:{Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/96_2020.pdf"]...

95/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 24/2020 (ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ:ΩΧΨΟΩΞΧ- Ο27) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας, με θέμα:{Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/95_2020.pdf"]...

93/2020 «Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ 5035056 και ΣΑ2019ΣΕ11910045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/93_2020.pdf"]...

89/2020 «Ορισμός νέου μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ»».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/89_2020.pdf"]...

88/2020 «Έγκριση Επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου:{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/88_2020.pdf"] ...

87/2020 «Επικαιροποίηση της 637/2018 απόφασης περί «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υποβολή της μελέτης: {ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/87_2020.pdf"] ...

86/2020 «Έγκριση της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο “Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς” και αποδοχή επιμερισμού μεταξύ των Δήμων Πάργας και Πρέβεζας της ασφάλειας του επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ΤΠκΔ συνολικού ποσού 5.696.966,56 ευρώ για την υλοποίησή του».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/86_2020.pdf"] ...

81/2020 «Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Δ Εξαμήνου έτους 2019-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/81_2020.pdf"] ...

80/2020 «Έγκριση πρακτικού – 2ης /2020 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών – μετεγγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ. έτος 2019-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/80_2020.pdf"] ...

70/2020 «Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:{Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2020)} ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/70_2020.pdf"] ...

69/2020 «Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:{Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου (Πολ. Προστασία 2020) }».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/69_2020.pdf"] ...

68/2020 «Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:{Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2020) }».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/68_2020.pdf"] ...

67/2020 «Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο:  {Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας} προϋπολογισμού 24.500,00 € (με ΦΠΑ),  {Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου} προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ),  {Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου} προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/67_2020.pdf"] ...

65/2020 «Αντικατάσταση μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας του Δήμου Πάργας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή των έργων της πράξης υπό τον τίτλο: {ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ του πρώην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/65_2020.pdf"] ...

64/2020 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ. 35/2016 ΚΑΙ 44/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: {Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/64_2020.pdf"] ...

62/2020 «Αποδοχή επιπλέον όρου για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/62_2020.pdf"]...

61/2020 «Έγκριση σύναψης Σύμβασης με τίτλο: «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)», μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και εταιρείας κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/61_2020.pdf"]...

60/2020 «Ανάκληση της αριθ. 297/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού και έγκριση πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Δημ. Μπάλκου, σύμφωνα με την αριθμ. 21/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και το ΦΕΚ 1804/Β’/2019, και ανάκληση της αριθμ.186/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Γνωμοδότηση πεζοδρόμησης του υπό διαμόρφωση τμήματος (πάροδος Δ. Μπάλκου) από την οδό Δημητρίου Μπάλκου έως την οδό Περδικάρη, σύμφωνα με την αριθμ. 18/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το ΦΕΚ 2925/Β/2019 και σύμφωνα με την αριθμ. 5/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/60_2020.pdf"]...

59/2020 «Έγκριση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιμετρική οδό του κάστρου του Αγίου Ανδρέα στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση Τάφρου Αγ. Ανδρέα., σύμφωνα με την αριθμ. 8/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/59_2020.pdf"]...