Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

288/2020 «Εξέταση της αριθμ. 50/2020 (ΑΔΑ:642ΖΩΞΧ-3ΡΡ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: {Άδεια τομής οδοστρώματος από τη θέση Βαθύ μέχρι τη θέση Νεκροταφείο} και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/288_2020.pdf"]...

278/2020 «Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος: «πρακτική άσκηση» των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων έτους 2020-2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/278_2020.pdf"]...

274/2020 «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από την επιχορήγηση του Προγράμματος ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ‘’ σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 64403/5-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) και 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ 92 Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέας και ένταξη-συμμετοχή στο πρόγραμμα {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/274_2020.pdf"]...

273/2020 «Αποδοχή Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/273_2020.pdf"]...

266/2020 «Εξέταση της αριθμ. 43/2020 (ΑΔΑ:6Ζ0ΧΩΞΧ-ΓΔΗ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:«Γνωμοδότηση για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου που θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους στην περιοχή του Αγ. Βαρνάβα Τ.Κ. Λούρου»».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/266_2020.pdf"]...

265/2020 «Εξέταση της αριθμ. 39/2020 (ΑΔΑ:6ΗΦΔΩΞΧ-ΛΔ2) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:{Γνωμοδότηση για εργασίες συντήρησης στο αλιευτικό Λυγιάς και κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Λυγιάς}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/265_2020.pdf"]...

264/2020 «Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση , παράταση μίσθωσης και μείωση μισθώματος, δημοτικού ακινήτου (καφενείο) στο Μεγαδέντρο, Κοινότητας Μυρσίνης, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/264_2020.pdf"]...

261/2020 «Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE)», σύμφωνα με την αριθμ. 513/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/261_2020.pdf"]...