Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

403/2018 – Τροποποίηση της αριθμ. 102/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Πρέβεζας με τίτλο: «Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/403_2018.pdf"]...

401/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών» για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/401_2018.pdf"]...

396/2018 – Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Προμήθεια αντικεραυνικών συστημάτων για τα σχολεία του Δήμου Πρέβεζας », παραλαβή της υπηρεσίας τοποθέτησης υλικών αντικεραυνικής προστασίας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/396_2018.pdf"]...

393/2018 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑ – ΩΡΩΠΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» του Δήμου Πρέβεζας αναδόχου Δημητρίου Καλδάνη Εμπειροτέχνη Τελικής δαπάνης 15.776,33 Ευρώ (με τον ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/393_2018.pdf"]...

392/2018 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18», Ιουνίου – Ιουλίου 2018. «Μεταφορά 180 τν Ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και 50 τν. αναλογούντος υπολείμματος» Ιουλίου 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/392_2018.pdf"]...

388/2018 – Αποδοχή της απόφασης Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με Κωδικό ΟΠΣ 5021738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/388_2018.pdf"]...

384/2018 – Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδηλώσεων με τους αθλητικούς συλλόγους (Ν.Ο.Π –ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ & ΦΙΛΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ το “Σύλλογο Δρομέων Πρέβεζας καθώς και τον ΑΜΚΕ ΑΡΩΓΟΣ) στο πλαίσιο των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ » στις 1 & 2 Σεπτεμβρίου 2018, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/384_2018.pdf"]...

367/2018 – Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας για την ανατύπωση του τουριστικού φυλλαδίου του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο:«ΠΡΕΒΕΖΑ κάθε μέρα μιά νέα εμπειρία», σύμφωνα με την 9/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/367_2018.pdf"]...