Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

272/2022 «Λύση Συμφωνητικών ακινήτων στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και αποθήκης ΤΕΒΑ – Διακήρυξη υπ αριθμ.16915/7.09.2020 (αφορά μίσθωση Παντελή Πασσά) & Διακήρυξη υπ αριθμ. 20371 /20.10.2020 (αφορά μίσθωση Ιωάννη Πασσά)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/272_2022.pdf"]...

269/2022 «Εξέταση της αρ. 31/2022 ΑΔΑ: 9Τ3ΑΩΞΧ-4ΑΓ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας, με θέμα: «Γνωμοδότηση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/269_2022.pdf"]...