Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

467/2019 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΛΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » προϋπολογισμού 24.000,00 (με Φ.Π.Α) ευρώ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/467_2019.pdf"]...

466/2019 – Αποδοχή ένταξης της Πράξης:{ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ} με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα {Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/466_2019.pdf"]...

465/2019 – Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» / Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» προϋπολογισμού 669.602,00€

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/465_2019.pdf"]...

464/2019 – Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο : {Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Πρέβεζας}, στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” , στην πρόσκληση ΙΧ, στον άξονα προτεραιότητας: {Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων}, με τίτλο : {Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες }

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/464_2019.pdf"]...

463/2019 – Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του έργου:{Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στου σταδίου ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ Δήμου Πρέβεζας} στην πρόσκληση IV, στον άξονα προτεραιότητας {Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων} με τίτλο: {Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/463_2019.pdf"]...

462/2019 – Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του έργου:{Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας} στην πρόσκληση Χ, στον άξονα προτεραιότητας {Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων}, με τίτλο:{Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/462_2019.pdf"]...

458/2019 – Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας» με κωδ. ΟΠΣ :5002132, Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», σύμφωνα με την αριθμ 88/2019 απόφαση της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/458_2019.pdf"] ...