Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

198/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και εξειδίκευση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/198_2019.pdf"]...

186/2019 – Γνωμοδότηση πεζοδρόμησης του υπό διαμόρφωση τμήματος (πάροδος Δ. Μπάλκου) από την οδό Δημητρίου Μπάλκου έως την οδό Περδικάρη, σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/186_2019.pdf"]...

184/2019 – Τροποποίηση Διανομής Συνοικισμού Ριζών έτους 1977 και ανταλλαγή ίσου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Δήμου Πρέβεζας με των υπ’αριθμ. : 85 και 86 οικοπέδων, σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/184_2019.pdf"]...

176/2019 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο:«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του 5ου παιδικού σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα,Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας » προϋπολογισμού 45.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/176_2019.pdf"]...

175/2019 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» του Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού 53.400,00 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/175_2019.pdf"]...

172/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Μαρτίου 2019 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/3/2019-15/4/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/172_2019.pdf"]...

170/2019 – Έγκριση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη με Σ.Μ.Ε. ΠΕ Ιατρού Παθολόγου για την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » και κωδικό ΟΠΣ 5002328 και συγκρότηση της Επιτροπής εξέτασης των δικαιολογητικών και σύνταξης των πινάκων των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005,ΦΕΚ 138τΑ΄

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/170_2019.pdf"]...

169/2019 – Έγκριση ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΩΝ για την πρόσληψη με Σ.Μ.Ε. ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρου και ΠΕ Ψυχολόγου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος:«ΕΣΠΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”, της Ε.Ε.Τ. Α.Α . Α.Ε. » και συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών και σύνταξης των πινάκων των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 ΦΕΚ 138 τΑ΄

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/169_2019.pdf"]...

166/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα χορού στο Δήμο Πρέβεζας και σε όλες τις ΔΕ και έγκριση αυτής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/166_2019.pdf"]...

165/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της Περιοδικής Έκθεσης:«Μεσόγειος – Ταξίδια και αναμνήσεις του Ιταλού Εικαστικού Beppe Labianca» , σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την έγκριση πραγματοποίησης αυτής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/165_2019.pdf"]...