Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

273/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Μαΐου 2019 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/5/2019-15/6/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/273_2019.pdf"]...

270/2019 – Έγκριση Πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο:{Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019-2020} και κατακύρωση της σύμβασης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/270_2019.pdf"]...

269/2019 – Βεβαίωση εκτέλεσης ενταγμένων έργων και εργασιών για τα οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος Πρέβεζας με το κόστος των υλικών μέσω του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/269_2019.pdf"]...

268/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Μέσα στον Σεπτέμβριο 2019 σε συνεργασία με την Αρχαιολογία , την Περιφερειακή Ενότητα, τους Αθλητικούς Κολυμβητικούς Συλλόγους και το Σύλλογο Δρομέων Πρέβεζας και έγκριση αυτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/268_2019.pdf"]...

267/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “Γιορτή της Σαρδέλας 2019” και συμμετοχής στις εκδηλώσεις της “Λευκής Νύχτας “ του Δήμου Πρέβεζας, και έγκριση αυτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/267_2019.pdf"]...

266/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “ΖΑΛΟΓΓΕΙΑ 2019” στη Δ.Ε Ζαλόγγου και έγκριση αυτής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/266_2019.pdf"]...

265/2019 – Εξέταση αίτησης για συνέχιση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ΚΑΜΠΙΝΓΚ» στη θέση «ΤΣΟΥΚΕΣ», Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, με άλλο νομικό πρόσωπο

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/265_2019.pdf"]...

261/2019 – Καθορισμός δημοτικών χώρων που θα διατεθούν σε πολιτικά κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την προβολή τους , καθώς και άλλων λεπτομερειών, για την διεξαγωγή της προεκλογικής διαδικασίας ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/261_2019.pdf"]...

258/2019 – Παράταση λειτουργίας της δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας» και τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 31/2019 απόφαση της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/258_2019.pdf"]...

256/2019 – Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της ενταγμένης πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με στόχο τη διεύρυνσή του και συνολικό προϋπολογισμού 222.500,00 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/256_2019.pdf"]...

255/2019 – Έγκριση υποβολής αίτησης-δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών και λοιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην από 4/6/2019 ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » 2019-2020

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/255_2019.pdf"]...

253/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας και έγκριση αυτής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/253_2019.pdf"]...

252/2019 – Ανάκληση της αριθμ. 213/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:{Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Πρέβεζας έτους 2019}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/252_2019.pdf"]...

243/2019 – Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/243_2019.pdf"]...

239/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Απριλίου 2019 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/4/2019-15/5/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/239_2019.pdf"]...