Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

678/2018 – Έγκριση υποβολής πρότασης από το Δήμο Πρέβεζας προκειμένου να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας: {Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας}, με τίτλο: {Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/678_2018.pdf"]...

676/2018 – Έγκριση 5ης /2018 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών – μεταγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/676_2018.pdf"]...

675/2018 – Έγκριση του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών Τμήματος Πολιτισμού περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εκτύπωσης – έκδοσης 200 τευχών του νέου τεύχους του Περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/675_2018.pdf"]...

674/2018 – Υποβολή αιτημάτων έκτακτου προσωπικού έτους 2018-2019. Αίτημα περί έγκρισης των θέσεων /πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους : Για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους ενός ΠΕ ιατρού παιδιάτρου και ενός ΠΕ Ψυχολόγου για την παροχή υπηρεσιών στις δομές των Παιδικών Σταθμών μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/674_2018.pdf"]...

673/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Νοεμβρίου 2018, ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας, Νοεμβρίου 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/673_2018.pdf"]...

672/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : {Εργασίες Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα Επικινδύνων Δένδρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολιτική Προστασία 2018) }

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/672_2018.pdf"]...

671/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : {Εργασίες Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα Επικινδύνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018) }

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/671_2018.pdf"]...

662/2018 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ }

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/662_2018.pdf"]...

659/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: {Απευθείας ανάθεσης Υπηρεσίας διοργάνωσης παρουσίασης ορχηστρικού έργου “ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ” του συνθέτη Σωτήριου Κάσσου}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/659_2018.pdf"]...

656/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσίας : « Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ» (Τμήμα 1 – Τμήμα 2 – Τμήμα 3 – Τμήμα 4 – Τμήμα 5)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/656_2018.pdf"]...

645/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/645_2018.pdf"]...