Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

198/2018 – Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ », παραλαβή της υπηρεσίας τοποθέτησης ΟΜΑΔΑ Α, προμήθεια τοποθέτηση μονωτικών υλικών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/198_2018.pdf"]...

193/2018 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ»΄» αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού 2.460,000,00 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/193_2018.pdf"]...

191/2018 – Τροποποίηση συμπλήρωση της 135/2018 Απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας :«Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/191_2018.pdf"]...

188/2018 – Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. με αριθ. 133/2018 με τίτλο «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πρέβεζας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» με Κωδικό Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2451

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/188_2018.pdf"]...

187/2018 – Γνωμοδότηση για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού ,παραλίας και θαλάσσιου χώρου στην θέση «Κόκκαλη», της περιοχής Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, για την κατασκευή του έργου: «Ράμπα ανέλκυσης /καθέλκυσης σκαφών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/187_2018.pdf"]...

185/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:{ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΚΙΑΔΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/185_2018.pdf"]...

180/2018 – Κανονισμός λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 12/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/180_2018.pdf"]...

179/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΡΟΥ » προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 12.000,00 ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/179_2018.pdf"]...

178/2018 – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» Υποέργο «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας” με συνολικό προϋπολογισμό 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/178_2018.pdf"]...

177/2018 – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Βράχου» με συνολικό προϋπολογισμό 111.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/177_2018.pdf"]...

172/2018 – Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα»ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας »Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΗ/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ,αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα και αποδοχή της χρηματοδότησης του

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/172_2018.pdf"]...

171/2018 – Υποβολή πρότασης από το Δήμο Πρέβεζας προκειμένου να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» προϋπολογισμού 246.760,00 € (με ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/171_2018.pdf"]...

170/2018 – Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα»ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»στον άξονα προτεραιότητας »Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ”/ Υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » , αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα και αποδοχή της χρηματοδότησης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/170_2018.pdf"]...

167/2018 – Έγκριση επιχορήγησης στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ν. Σαμψούντας «Η ΑΜΙΣΣΟΣ», για την «99η Επέτειο από την Γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους », έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/167_2018.pdf"]...