Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

21/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 418/2019 Α.Δ.Σ. ( όπως ισχύει) με θέμα : «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/21_2022.pdf"]...

18/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 382/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πρέβεζας για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/18_2022.pdf"]...

16/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 164/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός Προέδρου και καθορισμός των παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πρέβεζας», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/16_2022.pdf"]...

15/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 416/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός Δημοτικών συμβούλων ως μελών συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/15_2022.pdf"]...

13/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 411/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/13_2022.pdf"]...

12/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 410/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/12_2022.pdf"]...

9/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 414/2019 Α.Δ.Σ. ( όπως ισχύει) με θέμα : «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/9_2022.pdf"]...

8/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 412/2019 Α.Δ.Σ. ( όπως ισχύει) με θέμα : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Κοινωφελούς Επιχειρήσεως ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/8_2022.pdf"]...

269/2021 «Ένδικα μέσα (εξέταση της υπ’αριθμ. 185/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με την αγωγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ENACT A.E. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. « ENACT A.E.» που εδρεύει στα Ιωάννινα)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/269_2021.pdf"]...

266/2021 «Εξέταση αίτησης Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΜΙΣΟΣ», για δωρεάν παραχώρησης δύο (2) δωματίων του κτιρίου του Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Ν. Σαμψούντας, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/266_2021.pdf"]...

258/2021 «Έγκριση επιχορήγησης των Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων για διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας και για τις μετακινήσεις των αθλητών των Συλλόγων σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/258_2021.pdf"]...

256/2021 «Kαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/256_2021.pdf"]...

255/2021 «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/255_2021.pdf"]...