Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

22/2023 «Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ):5002328»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/22_2023.pdf"]...

21/2023 «Αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμού του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/21_2023.pdf"]...

13/2023 «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ – NextGenerationEU»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/13_2023.pdf"]...

4/2023 «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ – NextGenerationEU»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/4_2023.pdf"]...

309/2022 « Αναστολή λειτουργίας του Γ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Πρέβεζας για το σχολ. έτος 2022-2023. Έγκριση μετατροπής του Γ΄ Παιδικού Σταθμού (περιοχής Πυροβολικού) Πρέβεζας σε Βρεφικό Σταθμό Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/309_2022.pdf"]...

307/2022 « Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2023»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/307_2022.pdf"]...