Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

280/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/280_2018.pdf"]...

269/2018 – Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. με αριθ. 188/2018 και τίτλο «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πρέβεζας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» με Κωδικό Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2451

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/269_2018.pdf"]...

268/2018 – Παράταση εργασιών του έργου:«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ΄ ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ. – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤ. έως την 23-11-2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του 4412/2016 (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/268_2018.pdf"]...

265/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου και 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/265_2018.pdf"]...

264/2018 – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου:« Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/264_2018.pdf"]...

263/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το υποέργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/263_2018.pdf"]...

262/2018 – Έγκριση δαπάνης για την διαφήμιση στον Διεθνή Αερολιμένα Πρέβεζας στο ΑΚΤΙΟ,σύμφωνα με την απόφαση 2/2018 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/262_2018.pdf"]...

261/2018 – Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του ολοκληρωμένου σχεδίου (ΜΑΣΤΕR PLAN) Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας,σύμφωνα με την απόφαση 1/2018 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/261_2018.pdf"]...

260/2018 – Έγκριση δαπάνης για την Παρουσίαση- Προβολή του Δήμου Πρέβεζας στο ICONS TRAVELLERS που θα αναρτηθεί στο travelstyle.gr απο τις 1 Ιουλίου μέχρι το τέλος του 2018 στην ειδική τιμή των 800 ευρώ + 24%ΦΠΑ ( δωρεάν παροχή 2 δημοσιογραφικών σελίδων στο εντυπο τεύχος του Icons travellers ) σύμφωνα με την απόφαση 4/2018 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/260_2018.pdf"]...

259/2018 – Έγκριση προμήθειας 30 βιβλίων-λευκωμάτων του συμπολίτη μας κ. Πάνου Μουρεζίνη για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου Πρέβεζας και εμπλουτισμού των συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/259_2018.pdf"]...

251/2018 – Έγκριση για συνδιοργάνωση του 3oυ Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο με την ΕΦΕ και την υποστήριξης του παραρτήματος Πρέβεζας από τις 22 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2018, δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/251_2018.pdf"]...

247/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πρέβεζας στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ «TARANTELLA DEL VESUVIO» SORRENTO – ΝΑΠΟΛΗ 23 – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση αυτή

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/247_2018.pdf"]...

245/2018 – Αποστολή αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξοπλισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 23,215.28 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5004228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020 ως προς την ημερομηνία λήξης της Πράξης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/245_2018.pdf"]...

244/2018 – Έγκριση υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην με αριθ . 3777/2-5-2018 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , για την “ Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός νέου βρεφικού τμήματος δυναμικότητας 12 βρεφών στον 5ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πρέβεζας/Έγκριση μελέτης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/244_2018.pdf"]...