Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

404/2019 – Αντικατάσταση εκπροσώπων για συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22.6.840) Για περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.1 του Ν. 1337/83 στο Δήμο Πρέβεζα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/404_2019.pdf"]...

403/2019 – Εξέταση της αριθ. 169/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του άρθρου 11 για την Σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/403_2019.pdf"]...

401/2019 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στο δεύτερο Forum Τουρισμού & Real Estate στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 που διοργανώνει το Eλληνοσερβικό Επιμελητήριο για δεύτερη συνεχή χρονιά στα πλαίσια της Έκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/401_2019.pdf"] ...

399/2019 – Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/399_2019.pdf"] ...

388/2019 – Υποβολή αιτήματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2 « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: {Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/388_2019.pdf"]...

387/2019 – Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη ΔΕΥΑΠ στο πλαίσιο της συμπληρωματικής της 3Κ προκήρυξης, σύμφωνα με την αριθμ. 82/2019 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/387_2019.pdf"]...

379/2019 – Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στη Γενική Συνέλευση του Εδαφικού Ομίλου Συνεργασίας «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», που θα πραγματοποιηθεί στις 27/11/2019 στην Αθήνα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/379_2019.pdf"]...

366/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Αυγούστου 2019 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/8/2019-15/9/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/366_2019.pdf"]...