Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

04/2021 «Πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», για το άνοιγμα των Σχολείων και για τον αντιεκπαιδευτικό Νόμο Κεραμέως».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/4_2021.pdf"]...

324/2020 «Διόρθωση της αριθμ. 86/2020( ΑΔΑ: 6ΡΙΔΩΞΧ-ΖΡΒ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ως προς το άρθρο 1 και το Φορέα Υλοποίησης του έργου:{Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/324_2020.pdf"]...

318/2020 «Εξέταση της αριθμ. 52/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:{Σύνταξη συμβολαίου ρυμοτομούμενων και προσκυρούμενων τμημάτων επί της οδού Μελίνας Μερκούρη και Πολυτεχνείου 50, ιδιοκτησίας Δημητρίου Γ. Ιωάννου, στο Ο.Τ.:58 του Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/318_2020.pdf"]...

317/2020 «Εξέταση της αριθμ. 51/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: {Απαγόρευση στάθμευσης και σήμανση διαφόρων οδών της πόλης προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/317_2020.pdf"]...

316/2020 «Εξέταση αιτήματος κ. Νούσια Παναγιώτη για επανεξέταση ανταλλαγής ιδιοκτησίας του που βρίσκεται εκτός σχεδίου στην Τ.Κ. Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, με δημοτική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου στην Τ.Κ. Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/316_2020.pdf"]...

314/2020 «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/314_2020.pdf"]...

313/2020 «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/313_2020.pdf"]...

683/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-2021”.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/683_2020.pdf"]...

307/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 245/2020(ΑΔΑ: 66ΔΟΩΞΧ-ΚΘΨ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: {Έγκριση διάθεσης της χρήσης χώρων αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας σε φορείς για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/307_2020.pdf"]...